Skip to content

Product

Shipping box

กล่องลัง (ลูกฟูก)
Shipping Box

กล่องลูกฟูก พิมพ์ลาย กันกระแทกแบบหนา

กล่องลัง (ลูกฟูก)

กล่องลัง (ลูกฟูก)

รับผลิตกล่องลังส่งสินค้า กล่องไปรษณีย์ รูปทรงพิเศษ หรือกล่องขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องใส่สินค้าขนาดใหญ่ อย่างเช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ล้อแม๊ค
Description
สามารถออกแบบภายในกล่อง พร้อมไส้กล่องภายใน SuperLock :
  • เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล่อง
  • เพื่อช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายจากแรงกระแทก
  • เพื่อความสวยงาม จัดเรียงสินค้า
รับรองมาตรฐานการส่งออกต่างประเทศ
พร้อมใบ Certificate และบริการให้คำปรึกษาออกแบบรูปทรงกล่องและแบบกราฟฟิก โดยโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษมืออาชีพ
SuperLock
PAPER COLOR
paper-corrugated-01
Pick a box
FAQ & knowledge