กล่องลูกฟูก

กล่องไปรษณีย์

สีของกระดาษ

น้ำตาลอ่อน-เข้มKIKLKAKT
ขาวKW

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
ตั้งแต่ 100-230 แกรม ตามแต่ประเภทเกรดกระดาษ

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)
ลอน E, ลอน B, ลอน C, ลอน BC