กล่อง offset

ประกบลูกฟูก

สีของกระดาษ

กระดาษแป้ง / กระดาษอาร์ตการ์ต   
กระดาษคราฟท์

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
270, 300, 350 แกรม

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)
ลอน E, ลอน B