กล่องคราฟท์

สีของกระดาษ

น้ำตาลเข้ม KP   
  

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
230, 300, 375, 420 แกรม 

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)