กล่องแป้ง

สีของกระดาษ

1. แป้งหลังเทา – ภายนอกสีขาว / ภายในสีเทา
2. แป้งหลังขาว – ภายนอกสีขาว / ภายในสีขาว

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
270, 300, 350, 400, 450 แกรม

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)