กล่องอาร์ตการ์ด

(อาร์ตการ์ดหน้าเดียว)

สีของกระดาษ

สีขาว / กระดาษพิเศษ
  

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
270, 300, 350, 400 แกรม

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)