กล่องจั่วปัง

(กระดาษแข็ง)

สีของกระดาษ

สีขาว / กระดาษพิเศษ   
  

แกรม(ความหนา) ของกระดาษ
จั่วปังเบอร์ 16, 20, 24, 28, 32
อาตมันประกบ 160 แกรม

ลอนกระดาษ (เฉพาะลูกฟูก)