กล่องใส่เอกสาร กับการทำงานในยุคดิจิตอล ยังจำเป็นอยู่ไหม?

กล่องเอกสาร กับการทำงานในยุคดิจิตอล ยังจำเป็นอยู่ไหม?

โลกยุคดิจิตอล ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเอกสารให้มาอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ส่งต่อ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์นี้มีข้อดีมากมาย แต่สำหรับยุคที่ไม่มีระบบออนไลน์ล่ะ? ผู้คนจัดเก็บเอกสารกันอย่างไร?

Continue reading