Skip to content

Blog

บทความ

ปรับตัวรับโควิด ด้วยการตลาดแบบ New Normal

11/03/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่  รวมถึงผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เป็น “การตลาดแบบ New Normal” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

เมื่อในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อ Social Media และ Applications ต่างๆ เป็นหลัก ดังนั้นหลายธุรกิจต่างก็เริ่มนำแนวคิด Marketing Mix มาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งแนวคิดที่ว่านั้น ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

Product to Experience

เป็นการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยสร้างประสบการณ์ความประทับใจแก่ผู้บริโภค เน้นให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์และความประทับใจที่ได้รับ ควบคู่ไปกับการขาย ทำให้ผู้บริโภคยินดีที่จะลงทุนกับเรามากกว่าคู่แข่ง เพราะจะรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ  

Place to Every Place

เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างทั่วถึงทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, IG หรือ Market Place อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักเรามากขึ้น ไม่เพียงเพิ่มช่องทางการขายเท่านั้น ต้องเพิ่มความง่ายและความสะดวกสบายเพื่อรองรับการชำระเงินหรือบริการอื่นๆ ด้วย

Price to Exchange

ถึงแม้ว่าราคาสินค้าที่ต่ำกว่าคู่แข่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่วิธีการนี้จะมีผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจได้ในระยะยาว ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะเลือกกำหนดราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีบริการหรือสินค้าที่คุ้มค่า ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และยินดีที่จะลงทุน

Promotion to Evangelism

การตลาดในยุค New Normal นี้ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การแถมสินค้า หรือแม้กระทั่งการจัดโปรโมชั่นเพื่อแลกสินค้า อาจจะยังไม่เพียงพอ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ดังนั้นการทำโปรโมชั่นที่ดึงดูดความสนใจได้โดยที่ไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นการยัดเยียดการขายจนเกินไป จึงเหมาะสำหรับการตลาดในยุคปัจจุบัน เมื่อผู้บริโภคเกิดความประทับใจต่อโปรโมชั่น ก็จะง่ายต่อการที่ผู้บริโภคแนะนำให้คนใกล้ตัวเลือกซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงการแชร์โปรโมชั่นนั้นๆ ลงบนสื่อออนไลน์อย่างเต็มใจ

จะเห็นได้ว่าในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุค New Normal ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป แต่อาจจะต้องอาศัยการติดตามเทคโนโลยีและเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้น เมื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆแล้ว ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามยุคสมัย

Photos Credit : Pinterest

Photos Credit : Pinterest
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและอัพเดท ผลงานกล่องกระดาษและอุปกรณ์แพคเกจจิ้งอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ช่องทางขายกล่องพร้อมส่ง

อยากได้กล่องแบบนี้ !
ติดต่อทีมงาน

PICK A BOX PACK เลย

Pack a box

.

Branding (2) E-commerce (5) graphic (3) Meet the Experts (2) Packaging (3) กล่องกระดาษ (24) กล่องกระดาษลูกฟูก (3) กล่องกระดาษใส่อาหาร (2) กล่องขนม (3) กล่องจั่วปัง (2) กล่องบรรจุภัณฑ์ (16) กล่องผลไม้ (3) กล่องพรีเมี่ยม (2) กล่องพัสดุ (11) กล่องพัสดุพิมพ์ลาย (3) กล่องพิซซ่า (2) กล่องพิมพ์ลาย (11) กล่องพิมพ์แบรนด์ (4) กล่องลูกฟูก (15) กล่องลูกฟูกพิมพ์ลาย (2) กล่องอาหาร (3) กล่องเค้ก (2) กล่องแพคเกจจิ้ง (2) กล่องไดคัท (7) กล่องไปรษณีย์ (15) การออกแบบกล่อง (2) ขนาดกล่องพัสดุ (2) ขายออนไลน์ (10) บรรจุภัณฑ์ (11) บรรจุภัณฑ์กระดาษ (2) บริษัทรับผลิตกล่อง (2) รักษ์โลก (4) รับผลิตกล่อง (4) รับออกแบบกล่อง (18) รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (14) ออกแบบกล่อง (2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2) เทคนิคพิเศษ (2) เทรนด์กล่องบรรจุภัณฑ์ (2) แบรนด์ (4) แพคเกจจิ้ง (13) โรงงานผลิตกล่อง (33) โรงงานผลิตกล่องกระดาษ (5) โรงงานรับผลิตกล่อง (2) โรงงานรับผลิตกล่องกระดาษ (2)

Related Posts