WHAT IF…? จะเกิดอะไรขึ้น…เมื่อกล่องพิซซ่าไม่ได้มีไว้ใส่พิซซ่าเพียงอย่างเดียว !?

กล่องพิซซ่า

ในวงการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือการออกแบบกล่อง การใช้หมึกถั่วเหลืองถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะใช้น้ำมันจากถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักของหมึกแทนน้ำมันจากปิโตเลียมในหมึกทั่วไป มีข้อดีตรงที่ไม่มีสารพิษเจือปน จึงนิยมนำมาใช้กับกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

Continue reading

ไขความลับกล่องพิซซ่า พิซซ่าทรงกลมแต่ใส่ในกล่องสี่เหลี่ยม

กล่องสี่เหลี่ยม

ในวงการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือการออกแบบกล่อง การใช้หมึกถั่วเหลืองถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะใช้น้ำมันจากถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักของหมึกแทนน้ำมันจากปิโตเลียมในหมึกทั่วไป มีข้อดีตรงที่ไม่มีสารพิษเจือปน จึงนิยมนำมาใช้กับกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

Continue reading