Skip to content

Blog

บทความ

ชี้ชัด การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า

28/07/2023
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหาร เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือสินค้าอื่น ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะช่วยให้สินค้าดูมีคุณภาพ ดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ถูกใจลูกค้าล่ะ? เป็นคำถามที่ผู้ผลิตหลาย ๆ คนอาจสงสัยกันอยู่ เพราะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดตายตัว เนื่องจากแต่ละคนก็จะมีความชอบและความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี อาจต้องดูจากหลายๆ ปัจจัย ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สำรวจและทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า(Customer Segmentation) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยคุณในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของวัสดุ รูปทรง สีสัน ลวดลาย และข้อความที่จะใช้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของลูกค้ามากที่สุด ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน แม่บ้าน เด็ก เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ นอกจากจะมีความนิยมชื่นชอบและความต้องการที่ต่างกันแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่อยู่ในช่วงอายุต่างกัน และมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ก็ย่อมจะมีความต้องการแตกต่างกันด้วยเช่นกัน

วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์

การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะและความต้องการของผลิตภัณฑ์ เช่น ความแข็งแรงทนทาน ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และการเก็บรักษา นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลาการผลิต ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ความสะดวกในการจัดเก็บ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม คงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ ยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และประหยัดทรัพยากร ตัวอย่างวัสดุที่นิยมใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น กระดาษคราฟท์ กระดาษลูกฟูก การดาษแป้ง กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษอาร์ตการ์ดประกบลูกฟูก และกระดาษแข็ง (กล่องจั่วปัง) ซึ่งแต่ละวัสดุก็จะมีคุณสมบัติต่างกันไป เหมาะกับการใช้งานคนละแบบ

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์

การกำหนดลักษณะและรูปทรงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นและเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกลักษณะและรูปทรงที่สวยงามสะดุดตาจะทำให้บรรจุภัณฑ์ของคุณมีความน่าสนใจ ตรงใจกลุ่มลูกค้าสร้างแรงกระตุ้นในการซื้อหรือ Impulsive buying ได้ นอกจากนั้นแบรนด์ยังควรคำนึงถึง จำนวนของสินค้าที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดพื้นที่จัดเก็บอีกด้วย
รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ยังสามารถสื่อความหมายและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การวิเคราะห์ความต้องการและความชอบของผู้บริโภค การศึกษาแนวโน้มและการแข่งขันในตลาด การทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่จำเป็นในการกำหนดลักษณะและรูปทรงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ทันทีที่เห็นบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าประเภทใด จากแบรนด์ไหน

การออกแบบกราฟิก

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกสีสัน ตัวอักษร ภาพประกอบ และลวดลายกราฟิกเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของคุณได้ การออกแบบกราฟิกที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้
• สื่อความหมายของสินค้าได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ
• มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเหมาะสม เหมาะกับแบรนด์
• ปรับเข้ากับรูปทรงและวัสดุของบรรจุภัณฑ์
• ใช้สีพิมพ์ การเคลือบ และการพิมพ์ตัวหนังสือที่เข้ากันได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และถูกต้องตามกฎหมายด้วย เช่น หากเป็นสินค้าประเภทอาหาร ก็ควรจะมีรายละเอียดด้านโภชนาการ ขนาดบรรจุ ตราประทับอย.(องค์การอาหารและยา) เป็นต้น
นอกจากการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสะดุดตาแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดียังต้องคำนึกถึงหน้าที่สำคัญๆ ของตัวบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น ความปลอดภัยของสินค้าภายใน สามารถปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายได้หรือไม่, การช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าได้นานขึ้น มีความสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อลดต้นทุนของคลังสินค้า
หลายๆ คนคงเห็นแล้วว่าในขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้านมาประกอบกัน ต้องร่างแบบโดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วัสดุที่ใช้ ลักษณะหรือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิก เพื่อสร้างความโดดเด่นสะดุดตาในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันที่วางเรียงรายอยู่บนเชลฟ์ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแทนของคู่แข่ง และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโรงงานที่ให้บริการรับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์โดยมีประสบการณ์การผลิตกล่องกระดาษมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี เราขอแนะนำ PICK A BOXโรงงานผลิตพร้อมออกแบบกล่องครบวงจร พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ นอกจากจะรับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้ว ยังมีตัวเลือก กล่อง Prompt ส่ง เป็นกล่องที่พร้อมใช้งาน พร้อมส่งให้คุณได้ในทันที ไม่ต้องรอผลิต และช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและอัพเดท ผลงานกล่องกระดาษและอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้งอื่นๆ ผ่านช่องทาง
• Facebook : pickabox.pack
• Instagram : pickabox.pack
• YouTube : pickabox
• Tiktok Shop : @pickabox.pack
Photos Credit : Pinterest
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและอัพเดท ผลงานกล่องกระดาษและอุปกรณ์แพคเกจจิ้งอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ช่องทางขายกล่องพร้อมส่ง

อยากได้กล่องแบบนี้ !
ติดต่อทีมงาน

PICK A BOX PACK เลย

Pack a box

.

Branding (2) E-commerce (5) graphic (3) Meet the Experts (2) Packaging (3) กล่องกระดาษ (24) กล่องกระดาษลูกฟูก (3) กล่องกระดาษใส่อาหาร (2) กล่องขนม (3) กล่องจั่วปัง (2) กล่องบรรจุภัณฑ์ (16) กล่องผลไม้ (3) กล่องพรีเมี่ยม (2) กล่องพัสดุ (11) กล่องพัสดุพิมพ์ลาย (3) กล่องพิซซ่า (2) กล่องพิมพ์ลาย (11) กล่องพิมพ์แบรนด์ (4) กล่องลูกฟูก (15) กล่องลูกฟูกพิมพ์ลาย (2) กล่องอาหาร (3) กล่องเค้ก (2) กล่องแพคเกจจิ้ง (2) กล่องไดคัท (7) กล่องไปรษณีย์ (15) การออกแบบกล่อง (2) ขนาดกล่องพัสดุ (2) ขายออนไลน์ (10) บรรจุภัณฑ์ (11) บรรจุภัณฑ์กระดาษ (2) บริษัทรับผลิตกล่อง (2) รักษ์โลก (4) รับผลิตกล่อง (4) รับออกแบบกล่อง (18) รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (14) ออกแบบกล่อง (2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2) เทคนิคพิเศษ (2) เทรนด์กล่องบรรจุภัณฑ์ (2) แบรนด์ (4) แพคเกจจิ้ง (13) โรงงานผลิตกล่อง (33) โรงงานผลิตกล่องกระดาษ (5) โรงงานรับผลิตกล่อง (2) โรงงานรับผลิตกล่องกระดาษ (2)

Related Posts