6 วิธีขายออนไลน์ให้รอด ในวันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับ Covid-19

ขายออนไลน์

สถานการณ์ทั่วทั้งโลกยังคงประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 หลายธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบ แล้วเราควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด

Continue reading