3 กลยุทธ์ รับมือกับคู่แข่งDigital ในยุค New Normal

new normal

ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ทั่วโลกไม่น้อยเลยทีเดียว และยังรวมถึงการก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้ธุรกิจทั้งหลายต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน

Continue reading

ปรับตัวรับโควิด ด้วยการตลาดแบบ New Normal

การตลาด New Normal

จะเห็นได้ว่าในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุค New Normal ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป แต่อาจจะต้องอาศัยการติดตามเทคโนโลยีและเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้น

Continue reading